Geri Dön
Nitelik KoduNitelik Adı
7324(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü)Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün söz konusu pozisyonları tercih edecek adayların yapacakları görevlere ilişkin açıklamalar şunlardır; Memur pozisyonları için; -Söz konusu “memur” pozisyonları tercih edecek adaylar “tartı memuru” olarak çalışacaklardır. -TMO işyerine gelen ve giden traktör kamyon tır ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş-dolu tartısı yapıldığından ana hizmet binasının dışında kantar binalarında çalışırlar. -Bu binalar TMO’nun iştigal alanına giren hububatın hasat dönemlerinde geçici olarak açılabilecek alım merkezlerinde olabildiği gibi üçüncü şahıslardan kiralanan kantar binalarında da olabilir. -Bazı durumlarda işyeri personel sayılarına bağlı olarak satış sevk ve tesellüm işlemlerinde bir merkezde yalnız görev yapabilirler. -Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler nakliyeciler ve kamyoncular olup bu noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile birlikte çalışabilirler. Ambar Memuru pozisyonları için; -Söz konusu pozisyonları tercih edecek adaylar “Ambar memuru” olarak çalışacaklardır. -Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle her türlü alet cihaz ve malzemeyi özelliğine göre sayarak ölçerek veya tartılmasında hazır bulunarak teslim almak ve teslim etmek, -Depolarda mevcut ürün ve malzemenin periyodik sayımlarını giriş-çıkışlarını yaptırmak işyeri döşeme demirbaş kırtasiye malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak kayıtları muhasebe kayıtları ile sık sık kontrol ederek mutabakatını sağlamak boşalan depolardaki tartıya ve sayıma dayalı meydana gelen fazlalık ve noksanlıkları tespit etmek münakale ve diğer işleri yapmak, -Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım satış sevk tesellüm periyodik kontroller havalandırma kurutma paçal çalışmaları depolar arası nakil her türlü ilaçlama eleme temizleme ve benzeri ürün hareketlerini ilgili işyeri personeliyle gerekli işbirliğini kurarak gerçekleştirmek gibi işler görev sahası kapsamındadır. -Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler nakliyeciler ve kamyoncular olup bu noktalarda kurumun diğer personeli ile birlikte çalışabilirler.
7324-Nitelik Koduna ait istatistiklerSite İçi Arama
 
95